Sorina Pintea, adusă în cătuşe la Policlinica MAI | LIVE NEWS